Gratis parkering
Det er godt med parkeringsplasser på Tuven Senteret.


Det er 370 gratis parkeringsplasser rett utenfor inngangspartiene.
Vi har 4 HC plasser ved hovedinngangen og 2 HC plasser ved nordre inngang.

Det er to 2 stk. ladestasjoner for el-bil på Tuven.
Ladepunktene finner du ved nordre inngang som vender mot E134 og de kan lade de aller fleste typer el-biler.

Velkommen til en hyggelig handel!