Forfatteren, Ove Eriksen kommer til Norli for å signere og snakke om boken sin fredag 1/6 17.00-

19.00 og lørdag 2/6 12.00-14.00

Murukleiven er en historisk roman basert på de virkelige hendelser Tov Murukleiv fra Heddal opplevde fra 1808 til 1814

  • Fra å være en ustraffet musketer ble han en mafialignende forbryterhøvding.

Gjennom Murukleivens historie betraktes det norske samfunn fra de undertryktes side i årene som leget frem til 1814.
Les mere om Murukleiven på facebook siden hans @murukleiven

Ove Eriksen (1944) er utdannet cand.mag med fagene psykologi, kriminologi og pedagogikk. Han var NRK-journalist i over 30 år.

Murukleiven er en spenningsroman basert på virkelige hendelser.

  • Murukleiven fotfølges i seks år tidlig på 1800-tallet på flukt fra norske og svenske myndigheter, hvor historien ender med at han blir drept i hjembygda.
  • Hvordan samfunnsforhold preget av nød og sult skaper kriminelle og kriminelle subkulturer.
  • Fra den fredløse forbryteren og fattigfolket i Norge til stormennene og fedrene på Eidsvoll.

murukleiven-bokomslag