Velkommen til Helse & Velvære Dager 23 - 25 mai.

Formålet med disse dagene er å øke kunnskapen om helse og velvære, med fokus på tiltak som kan redusere risikoen for hjerte og karsykdommer.
Hjerte og karsykdommer er den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall i Norge. Reduksjon av hjerte og karrisiko er alltid et godt tiltak. Det er en kombinasjon av risikofaktorer som bestemmer din risiko, som alder, høyt blodtrykk, kolesterol, røyking, BMI, midjemål, kost, mosjon og livsstil samt arvelige faktorer, og ikke minst at man tar sine medisiner dersom man har fått en diagnose.
Ifølge WHO følger bare halvparten av pasientene (som bruker legemidler for kroniske sykdommer) behandlingen som legen har forskrevet. Til tross for tilgjengelige og effektive legemidler, er det derfor mange pasienter som aldri når sine behandlingsmål. Under våre helse & velvære dager vil det bli det muligheter til å prøve ulike tjenester som kan hjelpe til å forbedre etterlevelse og helse.

HELSETJENSTER VI KAN TILBY DISSE DAGENE:

Medisinstart, Inhalasjonsveiledning, Medisinprogram, Røykavvenning, Måling av Blodtrykk, Blodsukker, Kolesterol, Pust, BMI & Midjemål, Vaksinasjon, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelsamstemming, Fuktmåling og Øyescreening.
Det kan ofte være vanskelig å forstå helseinformasjon, og i løpet av disse dagene kommer gode foredragsholdere til å informere om ulike tiltak som kan hjelpe deg til å forbedre helsen din.

Her er vårt program & våre tilbud:
Tuven%20helse%26Velv%E2%94%9C%C2%AAre%20program
Tilbud